03.11.2016

LOCATIONS (Interreg MED)NAZIV PROJEKTA: Nisko-ugljični transport u kruzerskim destinacijama (eng. Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities)
 
AKRONIM PROJEKTA: LOCATIONS 
PROGRAMSKI OKVIR:  Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. -2020. 
WEB STRANICA: locations.interreg-med.eu
STATUS PROJEKTA: završen
 
PARTNERI:
AREA Znanstveni park - Italija (vodeći partner)
Grad Ravenna – Italija
Lučka uprava Trst – Italija
Malagaport – Španjolska
CIRCE – Istraživački centar za energetske resurse i potrošnju – Španjolska
Grad Lisabon - Portugal
Lisboa E-Nova, Lisabonska agencija za energetiku i okoliš  - Portugal
Regionalna energetska agencija Kvarner (REA Kvarner) – Hrvatska
Lučka uprava Rijeka – Hrvatska
Grad Zadar – Hrvatska
Lučka uprava Drač – Albanija
Albanski prometni institut – Albanija
 
Pridruženi hrvatski partneri:
Lučka uprava Zadar
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

TRAJANJE PROJEKTA:  od 1. studenog 2016. do 31. listopada 2019. (36 mjeseci)
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 3.012.605,75 €
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Nastavno na postojeće lučke energetske planove (Port Environmental Energy Plan – PEAP), a u skladu s nastojanjima da se povećaju financijski prihodi od kruzerskog turizma, gradovi koji su potencijalne ili aktivne kruzing destinacije potiču se na promoviranje nisko-ugljičnog i multimodalnog transporta. Projekt LOCATIONS stoga je imao za cilj potaknuti relevantne dionike na kreiranje Planova za nisko-ugljični transport i mobilnost (Low-Carbon Transport and mobility Plans – LCTPs) sa specifičnim mjerama usmjerenima prema putničkom i teretnom prometu povezanom s dolascima kruzera, a s ciljem smanjenja prometnih gužvi te zagađenja okoliša.
Razvijene mjere usmjerene na održivu mobilnost i intermodalni transport nadovezale su se na postojeće SEAP-ove ili SUMP-ove uključenih gradova, a baziraju se na učinkovitijoj upotrebi energetskih resursa i smanjenju štetnog utjecaja pojačanog prometa povezanog s kruzing turizmom na okoliš.
Metodologija razvijena u okviru projekta testirana je na uključenim gradovima te prilagođena kako bi odgovorila na specifične potrebe uključenih gradova i lučkih uprava. LCTP metodologija i planovi izrađeni u okviru projekta korišteni su u svrhe kapitalizacije i transfera u druge mediteranske kruzing destinacije.

OSTVARENI REZULTATI:
  • Izrađeni su Planovi za nisko-ugljični transport (LCTP) za sljedeće partnerske kruzerske destinacije: Lisabon (Portugal), Málaga (Španjolska), Ravenna i Trst (Italija), Rijeka i Zadar (Hrvatska), Drač (Albanija);
  • Izrađeno je i pet dodatnih LCTP dokumenata u zemljama iz kojih dolaze projektni partneri: Portimão (Portugal), Cádiz (Španjolska), Livorno (Italija), Dubrovnik (Hrvatska), Sarandë (Albanija); 
  • Uspostavljena je suradnja sa šest novih organizacija zaduženih za replikacijske aktivnosti u mediteranskim zemljama izvan projektnog partnerstva koja je rezultirala izradom šest dodatnih LCTP dokumenata za Kopar (Slovenija), Vallettu (Malta), Sète (Francuska), Igumenicu i Solun (Grčka), Limassol (Cipar);
  • Dodatno, kako bi se olakšala replikacija i prijenos pristupa projekta LOCATIONS na nove mediteranske lokacije, kreiran je skup modularnih paketa s opisima tehničkih mjera i rješenja sadržanima u izrađenim LCTP-ovima koji predstavljaju neku vrstu kataloga potencijalnih replikacijskih akcija koje lokalne vlasti i dionici mogu prilagoditi svom kontekstu u izgradnji vlastitog LCTP-a;
  • Snimljen je niz stručnih webinara na temu zelene mobilnosti koji su dostupni široj javnosti putem YouTube servisa;
  • Formirana je međunarodna mreža predstavnika javnih vlasti, ustanova, organizacija i tvrtki, s ciljem daljnje promocije i replikacije projektnih rezultata.
Pogledajte promotivni video projekta LOCATIONS te video materijal o izadi LCTP planova za lučka područja gradova Rijeke i Zadra.