Linkovi

​Relevantni zakoni i propisi:
Zakon o energiji (NN. 120/12, 14/14, 102/15)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije u neposrednoj potrošnji (NN 77/12)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14150/14)
Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15)

Relevantne institucije, organizacije i tvrtke:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU)
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP)
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  (FZOEU)
Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE)
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)
HEP ESCO
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
 
Energetske agencije:
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)
Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever)
Međimurska energetska agencija (MENEA)
Istarska Regionalna Energetska Agencija (IRENA)
 
Informativni portali:
Moja energija
Izvori energije
EGE
Croenergo
Zelena računica A+++
MZOIP gospodarenje otpadom
 
Međunarodni programi, organizacije i inicijative:
Horizon2020 Energy
Inteligent energy Europe
CONCERTO
CIVITAS
ELENA
United Nations Framework Convention on Climate Change
Energy star
ManagEnergy
Sustainable Energy Europe Campaign
Build up
Covenant of Mayors
European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment (FEDARENE)
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana