Linkovi

Energetska politka EU
Čista energija za sve Europljane (Clean energy for all Europeans package)
Strateški ciljevi Europske Unije do 2030. godine (2030-energy-strategy)
Europski zeleni plan (Europski zeleni plan | Europska komisija (europa.eu))

Relevantni nacionalni zakoni, propisi i dokumenti:
Zakon o energiji
(Narodne novine, br. 120/1214/14102/1568/18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti) – neslužbeni pročišćeni tekst
Zakon o tržištu električne energije
(Narodne novine, br. 22/13102/1568/1852/19, 111/21
Zakon o tržištu plina
(Narodne novine, br. 18/18)
Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
(Narodne novine, br. 57/18)
Zakon o tržištu toplinske energije
(Narodne novine, br. 80/1314/1486/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
(Narodne novine, br. 19/1473/1796/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
Zakon o biogorivima za prijevoz
(Narodne novine, br. 65/09145/1026/11144/1214/1494/18, 52/21
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
(Narodne novine, br. 120/1268/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
(Narodne novine, br. 100/15111/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
Zakon o energetskoj učinkovitosti
(Narodne novine, br. 127/14116/18,  25/2032/2141/21
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu
(Narodne novine, br. 25/2020)
Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti (NAPEnU)

Relevantne institucije:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU)
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI)
Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost (NKT)
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)
Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP)
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

Energetske agencije u RH:
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)
Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever)
Međimurska energetska agencija (MENEA)
Istarska Regionalna Energetska Agencija (IRENA)
Regionalna energetska agencija Kvarner (REA Kvarner)

Relevatni portali:
Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV
Nacionalni portal energetske učinkovitosti (ENU
Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi)
Sustav eFondovi (eFondovi)

Međunarodni programi, organizacije i inicijative:
Horizon Europe (Horizon Europe | European Commission (europa.eu))
Horizon 2020 (H2020 Energy)
LIFE program (LIFE)
Inicijativa CIVITAS (CIVITAS)
Program ELENA (ELENA)
UN-ova konvencija o klimatskim promjenama (UN Climate Change)
Energy Star inicijativa (Energy star)
ManagEnergy inicijativa EK (ManagEnergy)
Europski portal energetske učinkovitosti u zgradarstvu (Build up)
Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (Covenant of Mayors)
Europsko udruženje regija i energetskih agencija (FEDARENE)