O nama

Regionalna energetska agencija Kvarner utemeljena je 2009. godine.
 
Svrha osnivanja agencije bilo je uspostavljanje jedinstvenog organizacijskog i institucionalnog okvira za racionalnije korištenje postojećih energetskih resursa kao i poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora u Primorsko–goranskoj županiji.
 
Osnivač:
Primorsko-goranska županija
 
Vizija:
Primorsko-goranska županija s visokim udjelom proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kao primjer energetski neovisne regije te županija koja je primjer primjene mjera energetske učinkovitosti.
 
Misija:
Povećanje udjela obnovljivih izvora energije te ostvarenje energetskih ušteda putem provedbe projekata energetski održivog razvitka koji promiču i potiču uporabu obnovljivih izvora energije i primjenu mjera energetske učinkovitosti.
 
Osnivanje i rad agencije u prve tri godine poslovanja financirano je sredstvima EU fondova u okviru programa CIP - Inteligentna energija za Europu.
 
Kroz svoj rad REA Kvarner uvodi i promiče dobre prakse gospodarenja energijom, potiče koncept održivog razvoja, educira, pruža informacije, savjete te niz drugih usluga baziranih na specifičnim lokalnim potrebama za energijom, a s ciljem postizanja energetskih ušteda te povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije u Primorsko–goranskoj županiji.
Copyright © 2018 REA Kvarner, Sva prava pridržana