Dokumenti

OPĆI AKTI

Statut ustanove "Regionalna energetska agencija Kvarner"
           I. izmjene i dopune Statuta ustanove "Regionalna energetska agencija Kvarner"
Pravilnik o radu ustanove "Regionalna energetska agencija Kvarner"

PLANOVI RADA, FINANCIJSKI PLANOVI, IZVJEŠĆA

2024. GODINA

Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
         I. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2024. godinu


2023. GODINA

Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
         I. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2023. godinu
         II. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana i Plana rada za 2023. godinu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana i Plana rada za 2023. godinu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
Godišnji izvještaj o provedbi Višegodišnjeg Plana uravnoteženja Financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za razdoblje 2023. – 2025. godine

Godišnje financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Kvarner za 2023. godinu, Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu, referentna stranica (obj. 1.2.2024.)


2022. GODINA

Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
         I. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu
       II. izmjene i dopune Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner

Godišnje financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu, Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu, referentna stranica (obj. 1.2.2023.)

2021. GODINA

Izvješće o poslovanju Regionalne energetske agencije Kvarner u 2021. godini

Godišnje financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021. godinu
              Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu, bilješke uz bilancu, referentna stranica (obj. 1.2.2022.)
          I. izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021. godinu

2020. GODINA
 
Izvješće o poslovanju Regionalne energetske agencije Kvarner u 2020. godini

Godišnje financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu
Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
2019. GODINA

Izvješće o poslovanju Regionalne energetske agencije Kvarner u 2019. godini

Godišnje financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Kvarner za 2019. godinu
Plan rada i Financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu 2018. GODINA

Izvješće o poslovanju Regionalne energetske agencije Kvarner u 2018. godini

Godišnje financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Kvarner za 2018. godinu
Odluka o donošenju Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2018.godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu