Kratki prikaz ciljeva i metodologije Interreg MED projekta LOCATIONS