01.07.2020

Fond objavio Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju.

Za sufinanciranje fotonaponskih elektrana građanima je osigurano 10 milijuna kuna. Iako je poziv objavljen, zaprimanje prijava službeno započinje tek od 24. kolovoza, kako bi građani imali dovoljno vremena na raspolaganju za pripremu planiranih projekata i potrebne dokumentacije.

Cilj ovog programa je omogućiti potrošačima da proizvode vlastitu energiju i na neki način budu energetski neovisni. Programom sufinanciranja za obiteljske kuće obuhvaćeni su sustavi u mrežnom i u samostalnom radu, odnosno hrvatska kućanstva priključena na elektroenergetsku mrežu, ali i tzv „off grid“ sustavi.

Ovisno o lokaciji, građani će za takve sustave moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna, a sredstva donacije će se dodjeljivati do iskorištenja sredstva ili do kraja godine.

Na Javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani čije kuće imaju do 600m2 ili do 3 stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je kuća u potpunosti legalna.

Novost od ove godine je način prijave te će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem sustava za e-prijave na javne pozive Fonda. Zainteresirani građana trebaju izraditi i aktivirati svoj korisnički račun u sustavu za e-prijave koji se nalazi na stranicama Fonda. Online prijavni obrazac i učitavanje pripadajuće dokumentacije ne mora raditi osobno prijavitelj, nego bilo koja osoba koju prijavitelj zaduži. Od 1. kolovoza će se podaci za prijavu i dokumentacija moći učitavati u sustav za e-prijave, a 24. kolovoza od 9:00 sati Fond započinje sa zaprimanjem prijava.

Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u tekstu Javnog poziva.

(izvor: fzoeu.hr)