17.12.2021

Novi javni pozivi FZOEU iz domene energetske učinkovitosti


Fond za zaštitu okoliša objavio je niz javnih poziva čija je osnovni cilj, ili jedan od ciljeva, povećanje energetske učinkovitosti.
  • Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva
Programom sufinanciranja nabavke komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva želi se omogućiti energetski učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom, smanjenje emisija ugljičnog dioksida, ali i snižavanje troškova prijevoza. Bespovratna sredstva (subvencije) dodjeljuju se poduzetnicima - davateljima usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. ZGO-a. Kupnjom električnih, hibridnih ili vozila na vodik, komunalne tvrtke krenut će ka ispunjavanju cilja klimatske neutralnosti, a što je u skladu s europskim planom "Zreli za 55". Sufinanciranje od strane Fonda je moguće dobiti za vozila kategorija N1, N2, N3 na električni, hibridni ili pogon na vodik, radne strojeve - čistilice na električni pogon te plovila na električni i hibridni pogon.
  • Javni poziv za nabavu filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika
Dodatnih 10 milijuna kuna osigurano je za sufinanciranje nabave filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika, kao jedne od mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Naime, globalno zatopljenje izazvano povećanim količinama emisija ugljičnog dioksida u zraku, utječe na rast biljaka te na povećano stvaranje alergogenog peluda. Ugradnjom ovakvih filtera smanjuje se količina alergena, ali i sprječava širenje bakterija i virusa (npr. koronavirusa) u zatvorenim prostorima u kojima dulje vrijeme borave putnici, što predstavlja dodatnu korist ovog programa. Na Javni poziv mogu se prijaviti tvrtke koje se bave organizacijom javnog linijskog i povremenog cestovnog prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom prijevozu. S do 60% se sufinancira nabavka jednog ili više filtera, a maksimalan iznos koji pojedini prijavitelj može ostvariti je 600.000 kuna.
  • Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma
Predmet ovog Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetski učinkovitih guma. Energetski učinkovitim gumama u smislu ovog Poziva smatraju se nove gume klase1 C2 i C3 te razreda učinkovitosti potrošnje goriva2 A ili B, koje se montiraju na vozila kategorija M3, N2 (najveće dopuštene mase preko 7,5 tona), N3, O3 i O4, licencirana 3 za obavljanje prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu. Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – obrtnici i trgovačka društva.
  • Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga
Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata. Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Projekt može imati primjenu u isključivo jednom od sljedećih područja: Digitalna javna uprava, Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu te
Klimatske promjene i zelena tranzicija.
​​​​​​​

Sredstva Fonda u okviru svih četiriju navedenih javnih poziva dodjeljuju se do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi. Više informacija dostupno je službenim mrežnim stranicama Fonda.