31.07.2020

Otvoren Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:

Pravo na sredstva po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru (trgovačka tijela u vlasništvu države i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici.

Novost od ove godine je način prijave. Tako da će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem sustava za e-Prijave na javne pozive Fonda koji se nalazi na stranicama Fonda. Podaci i dokumenti se mogu početi upisivati i spremati u sustav e-Prijave od 31. kolovoza, dok će 21. rujna od 9:00 sati biti moguće podnijeti prijave kroz sustav.

Sredstva sufinanciranja će se dodjeljivati za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrade javne namjene ugradnjom jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva, dizalicom topline, sunčanim toplinskim pretvaračima te fotonaponskim pretvaračima.

Ovisno o lokaciji, prijavitelji će za takve sustave moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 500 tisuća kuna, a sredstva pomoći i subvencije će se dodjeljivati do iskorištenja sredstva ili do kraja godine.

Ovim programom se potiče korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene, koje će tako i vlastitim primjerom ukazati na prednost prelaska na sustave za korištenje obnovljivih izvora energije. Njihovo poticanje osim što će doprinijeti zaštiti okoliša i donijeti niz ušteda, pokrenut će i nove djelatnosti te razvoj novih tehnologija, a time doprinijeti i razvoju gospodarstva. U konačnici, poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije utjecat će i na smanjenju ovisnosti o uvoznoj energiji, a dovest će i do otvaranja novih radnih mjesta.

Na Javni poziv Fonda mogu se prijaviti jedinice lokalne i regionalne samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru te ostali proračunski i izvanproračunski korisnici. Zgrade u kojima se obavlja javna djelatnost trebaju biti u vlasništvu prijavitelja te zadovoljiti sve uvjete navedene u tekstu Javnog poziva.

Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza zakonitosti građevine, dokaz vlasništva ili suvlasništva, glavni projekt, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u Javnom pozivu.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost