31.10.2013

2. Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke

U Opatiji je 30. listopada 2013. održan 2. međunarodni Invest forum na kojem su predstavljeni projekti i investicijski potencijali Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

Ove godine naglašen je turistički sektor, uz projekte iz područja energetike. Treći panel Invest foruma bio je stoga posvećen energetskim projektima u funkciji održivog razvoja: modernizaciji TE Urinj, izgradnji LNG terminala, izgradnji energetskog kompleksa sa centralnim hlađenjem na sveučilišnom kampusu u Rijeci te projektima korištenja alternativnih izvora energije na  području Primorsko-goranske županije koje je predstavio g. Darko Jardas, direktor REA-e Kvarner.