11.05.2018

Četvrti sastanak partnera projekta LOCATIONSDana 08. i 09. svibnja 2018. godine u prostorijama Lučke uprave grada Drača u Albaniji održan je četvrti po redu sastanak partnera uključenih u provedbu Interreg MED projekta LOCATIONS, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Prvi dan sastanka obuhvatio je izlaganja koja su tematski bila fokusirana na Planove za nisko-ugljični transport i mobilnost (Low-Carbon Transport and Mobility Plan – LCTP). Radi se o planovima sa specifičnim mjerama za ublažavanje negativnih posljedica prometa povezanog s kruzing turizmom u gradovima u kojima se provode projektne aktivnosti, prvenstveno imajući u vidu smanjenje prometnih gužvi te zagađenja okoliša. Partneri koji su u okviru projekta bili angažirani na izradi spomenute dokumentacije predstavili su finalizirane planove kao rezultat svog višemjesečnog rada. Svoj osvrt dali su i projektni partneri koji su bili zaduženi za praćenje i pružanje potpore članovima konzorcija pri provedbi ove projektne aktivnosti. Drugog dana sastanka razgovaralo se o različitim administrativno-financijskim pitanjima, diseminacijskim aktivnostima te implementaciji projekta u nadolazećim mjesecima.

Idući sastanak partnera održat će se u listopadu 2018. godine u Lisabonu, Portugal.