13.12.2012

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je danas devet natječaja za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za koje su planirana sredstva u iznosu od 84,5 milijuna kuna. Natječaji su objavljeni na web stranici Fonda i u Narodnim novinama br. 137/12, a svoje projekte na iste mogu kandidirati jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, građani, trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe.

Sredstva će se odobravati za provedbu energetskih pregleda radi certificiranja komercijalnih zgrada javne namjene, postojećih stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba te zgrada u vlasništvu županija i gradova, a sufinancirat će se i ugradnja razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanovima zgrada priključenih na centralizirani toplinski sustav. „Cilj sveobuhvatne uštede energije u zgradarstvu, a time i zaštite okoliša je stvoriti preduvjete za sustavnu sanaciju i rekonstrukciju postojećih zgrada te povećati obveznu toplinsku zaštitu novih. Upravo će energetski pregledi koji će se financirati sredstvima Fonda utvrditi stvarno stanje te dati preporuke i prijedloge isplativih mjera energetske učinkovitostikoje će rezultirati smanjenjem krajnje potrošnje energije građevine.“, istaknuo je povodom objave natječaja direktor Fonda Dinko Polić.

Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost