31.01.2022

Godišnji pregled aktivnosti članica FEDARENE-a

Već tradicionalno, s početkom nove kalendarske godine, Europsko udruženje regija i energetskih agencija FEDARENE objavljuje brošuru „Održive regije u akciji“ koja daje pregled aktivnosti udruženja te njegovih članica u godini na izmaku.

U brošuri je predstavljen i europski projekt JOINT SECAP kojega je ispred Primorsko-goranske županije kao partnera provodio Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, uz podršku Regionalne energetske agencije Kvarner u provedbi tehničkih aktivnosti. 

U okviru projekta izrađen je prvi zajednički Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (Zajednički SECAP) u Primorsko-goranskoj županiji, a kojim je obuhvaćeno područje gradova Kastva i Opatije te općina Čavle, Matulji i Viškovo. Zajedničkim SECAP-om analizirana je energetska potrošnja na području uključenih gradova i općina, rizici i ranjivosti od utjecaja klimatskih promjena, godišnje emisije CO2 u sektorima zgradarstva, javne rasvjete i prometa te su predložene konkretne mjere s ciljem prilagodbe učincima klimatskih promjena i smanjenja emisija CO2 za najmanje 55% do 2030. godine u skladu s ciljevima EU.

Projekt JOINT SECAP provodio se u okviru INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020., a završen je krajem lipnja 2021. godine. 


Prezmite brošuru: