01.02.2023

Godišnji pregled aktivnosti članica mreže FEDARENE

Krajem siječnja 2023. godine, Europsko udruženje regija i energetskih agencija FEDARENE objavilo je svoju brošuru „Održive regije u akciji“ koja donosi godišnji pregled aktivnosti ove mreže i uključenih organizacija. U brošuri iz 2023. godine predstavljen je i Interreg MED projekt PRISMI PLUS u čijoj je provedbi sudjelovala Regionalna energetska agencija Kvarner.

Podsjetimo, svrha projekta PRISMI PLUS koji je dovršen u lipnju 2022. godine, bila je upoznati jedinice lokalne samouprave sa setom inovativnih softverskih alata koji olakšavaju planiranje energetske tranzicije. Projekt je bio fokusiran na izolirane jedinice lokalne samouprave koje su locirane na otocima ili u ruralnim područjima. U šesnaest mjeseci, koliko je projekt trajao, proveden je niz edukativnih aktivnosti kojima je cilj bio upoznati nove korisnike s alatima za analizu energetskog sustava i lakšu identifikaciju potencijala korištenja obnovljivih izvora energije. Također, u okviru projekta odabrane su četiri jedinice lokalne samouprave za koje su kreirani planovi energetske tranzicije, usklađeni s metodologijom prepoznatom na europskoj razini. U skladu s navedenim, projekt se bavio osmišljavanjem Tranzicijskih planova prema čistoj energiji (eng. Clean Energy Transition Agenda) za otočne općine Ventotene (Italija) i Nisyros (Grčka), dok su Općina Mrkopalj (Hrvatska) i Grad Čapljina (Bosna i Hercegovina) izdvojene kao jedinice lokalne samouprave za koje su izrađeni Akcijski planovi energetski i klimatski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan).

Brošura na engleskom jeziku dostupna je za preuzimanje u privitku ispod teksta.

Privici:
Sustainable Regions in Action 2023