24.08.2020

HEP ulaže 750 milijuna kuna u OIE – dio lokacija i u PGŽ

HEP do 2030. godine planira povećati proizvodnju iz obnovljivih izvora energije za 50 posto. Taj se cilj planira postići revitalizacijom, odnosno povećanjem snage i proizvodnje postojećih hidroelektrana, izgradnjom novih hidroelektrana i značajnim ulaganjima u vjetroelektrane, sunčane elektrane i ostale obnovljive izvore. HEP u pogonu ima sunčanu elektranu Kaštelir u Istri, a samo ove godine bit će izgrađeno još sedam, a u suradnji s gradovima i općinama i novih 11 sunčanih elektrana.

Krajem lipnja otvoreni su radovi na izgradnji najveće sunčane elektrane u Hrvatskoj, na otoku Cresu, vrijedne 41 milijun kuna. Sunčana elektrana Cres doprinijet će jačanju sigurnosti opskrbe električnom energijom i povećanju stupnja energetske samodostatnosti otoka Cresa i Lošinja, posebno u razdobljima povećane potrošnje tijekom turističkih sezona.

Elektrana snage 6,5 MW godišnje će proizvoditi oko 8,5 milijuna kWh električne energije, što odgovara potrošnji oko 2.500 kućanstava. Gradi se na zemljištu površine 17 hektara, dva kilometra sjeverno od naselja Orlec. U 13 segmenata pojedinačne snage 500 kW, instalirat će se ukupno 20.330 panela domaćeg proizvođača Solvis. Paneli će se smjestiti tako da omogućuju nesmetan prolaz malih životinja unutar ograde sunčane elektrane i ispašu ovaca unutar ograđenog područja. Projekt SE Cres je do ishođenja lokacijske dozvole razvijala Primorsko-goranska županija, kada projekt preuzima HEP, koji je na temelju natječaja izgradnju povjerio konzorciju PVI Solar, PVI GmbH, Intecco i Deling. Elektrana će s proizvodnjom početi do kraja godine.

Na otoku Cresu HEP razmatra izgradnju još dvije sunčane elektrane. To su SE Cres 2 od 4,1 MW, neposredno u blizini SE Cres te SE Ustrine kod Osora, snage 9,99 MW, koju HEP razvija na temelju sporazuma o suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Gradom Malim Lošinjem.
Na otoku Unije HEP planira izgradnju sunčane elektrane snage 1 MW, a u okviru EU projekta INSULAE Regionalna energetska agencija Kvarner ugradit će baterijski spremnik za pohranu energije.

Nadalje, HEP je 2. srpnja 2020. objavio Javni poziv zainteresiranim partnerima za iskazivanjem interesa za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske, koji je otvoren do 31. prosinca 2020. Poziv je upućen jedinicama lokalne samouprave radi zajedničke pripreme razvojne dokumentacije za projekte sunčanih elektrana (SE) te pravnim ili fizičkim osobama zainteresiranima za prodaju projekata neintegriranih (samostojećih) SE u razvoju snage veće ili jednake 2 MW, vjetroelektrana u razvoju ili u pogonu te hidroelektrana u razvoju ili u pogonu snage veće i jednake 1 MW.

Od rujna 2019. do travnja 2020. s 11 općina i gradova potpisani su sporazumi o razvoju projekata sunčanih elektrana, među njima i s Gradom Malim Lošinjom.

Izvor: Večernji list