14.03.2020

Izmjene indikativnog godišnjeg plana poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz OPKK 2014.-2020. za 2020.

Ministarstvo za regionalni razvoj i europske fondove objavilo je izmjenu Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2020. godinu. Izmjene se tiču i sljedećih poziva iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije:


Naziv Poziva: 4c2.3 Energetska obnova višestambenih zgrada

Cilj: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Indikativni iznos: 152 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 30. 03. 2020.

Napomena:
24. ožujka objavljena je odgoda objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ od 30 dana, a koji je planiran za objavu u I. kvartalu ove godine, zbog posebnih okolnosti u zemlji izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 te potresima u području Zagreba i okolice.


Naziv Poziva: 4c1.5 Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Cilj: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% te korištenje obnovljivih izvora energije.

Indikativni iznos: 304 000 000 HRK

Indikativni datum objave Poziva: 01. 10. 2020.
 

 

Izvor: razvoj.gov.hr