06.11.2018

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira uvođenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Spomenuti poziv namijenjen je fizičkim osobama, građanima, za dodjelu sredstava Fonda s ciljem da se na prostoru Republike Hrvatske potakne postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama.
 
Na internet stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost istaknuto je kako se za sufinanciranje “mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50% površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2. Postotak sufinanciranja ovisi o lokaciji kuće, pa će tako do 80% moći dobiti stanovnici područja posebne državne skrbi i prve skupine otoka, 60% građani na brdsko planinskom području ili na drugoj skupini otoka, dok će svima ostalima biti na raspolaganju 40% bespovratnih sredstava.
Kako bi se prijavili za sufinanciranje, građani moraju zadovoljavati uvjete poziva i imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće te glavni projekt s potrebnim odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja (ukoliko su potrebni) i detaljnim troškovnikom, koji će izraditi ovlašteni inženjer.
Građani čiji zahtjevi budu potpuni i prihvaćeni, na adresu će odmah dobiti i Odluku o sufinanciranju i Ugovor te imaju rok od 12 mjeseci za ostvarenje svog projekta. U dogovoru s dobavljačem opreme i radova, građani troškove mogu podmiriti u potpunosti i tražiti nadoknadu ili mogu podmiriti samo svoj udio, a Fondu dostaviti Ugovor o ustupanju potraživanja, kako bi udio Fonda bio isplaćen direktno dobavljaču opreme i radova.”
 
Javni poziv bit će otvoren od 31. listopada 2018. do iskorištenja sredstava, odnosno do kraja godine, a o rezultatima prijava građani će biti obaviješteni pismenim putem.
 
Svu relevantnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti s internet stranica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: