Međunarodni kongres

Od 21. do 24. listopada u Opatiji je održan međunarodni kongres "Energija i okoliš 2014", tradicionalni skup znanstvenika i stručnjaka iz područja energetike i zaštite okoliša koji se održava svake druge godine. Skupu su pristustvovali predstavnici iz 18 zemalja, koji su raspravljali o novim tehnologijama u području energetike i zaštite okoliša.

U četvrtak 23. listopada, u sklopu tehničke sekcije posvećene predstavljanju projekata energetskih agencija, direktor REA-e Kvarner Darko Jardas održao je izlaganje naslovljeno: „Korištenje sunčeve energije za hlađenje na dva objekta u Primorsko-goranskoj županiji u sklopu EU projekata MED Emilie i IPA ADRIACOLD“, predstavivši osim navedenih i strateški županijski projekt Alterenergy, sufinanciran sredstvima EU kroz program IPA Jadranske prekogranične suradnje.

Kongres su organizirali Tehnički Fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju i Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Slovenija, a podršku organizaciji dala je i REA Kvarner.