17.01.2013

Natječaj FZOEU za sufinanciranje projekata ugradnje sustava za korištenje UNP i sunčevih toplinskih kolektora u kućanstvima na otocima

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Natječaj za javno prikupljanje ponuda za sudjelovanje Fonda u sufinanciranju projekata ugradnje sustava za korištenje ukapljenog naftnog plina ili ukapljenog naftnog plina i sunčevih toplinskih kolektora u kućanstvima na otocima.

Sredstvima će se sufinancirati projekti koji su predmet natječaja u iznosu do 45.800,00 kuna, odnosno do 60% troškova, a pravo prijave ima punoljetna fizička osoba koja je vlasnik obiteljske kuće na adresi svog prebivališta na otoku ili na polutotku Pelješcu, ili je ista u vlasništvu njene uže obitelji. Letak natječaja preuzmite u prilogu.Privici:
FZOEU Natječaj otoci