11.07.2014

Otvorena fotonaponska elektrana Riteh-1

Na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci prošli je tjedan svečano, uz prisustvo brojnih uzvanika, uključujući i direktora REA-e Kvarner, otvorena fotonaponska elektrana Riteh-1.

Postrojenje fotonaponske eletkrane Riteh-1, neintegriranog je tipa, što znači da nije smješteno na krovu, već na tlu te je izvedeno kao pomični sustav koji prati sunce na način da u svakom trenutku traži položaj iz kojeg dopire najviše sunčeva zračenja. Instalirana snaga fotonaponske elektrane iznosi 3,5 kW, a predviđena godišnja proizvodnja električne energije procijenjena je, temeljem računalne simulacije, na 4.700 kWh.

Kako je kazao voditelj projekta doc. dr. sc. Dubravko Franković, fotonaponska elektrana u prvom će redu služiti za istraživanje i unapređenje nastavnog procesa. Osim što je primarni cilj izgradnje ovog postrojenja edukativno-istraživačkog karaktera, elektrana se nalazi u sustavu poticaja obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Trenutno u Hrvatskoj instalirana snaga 169 postrojenja na obnovljive izvore energije snage iznosi 306,3 MW, dok se planira još 634 postrojenja instalirane snage više od 4000 MW. REA Kvarner, uz podršku Primorsko-goranske županije, među prvima je u Hrvatskoj na javnim zgradama postavila fotonaponske sustave za proizvodnju i prodaju električne energije dobivene pomoću prirodne energije Sunca.

 

 

(Fotografije preuzete s www.rijeka.hr)