02.05.2023

Poticanje energetske učinkovitosti kroz Program mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije

Dana 27. travnja 2023. godine Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko goranske županije objavio je Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa mjera za razvoj poduzetništva Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2025.“u 2023 godini.

Predmet Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti su sljedeće mjere:

Mjera 3.1.       Sufinanciranje troškova opreme - prerađivačke djelatnosti
Mjera 4.3.       Poticanje energetske učinkovitosti
Mjera 5.1.       Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima-potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo (Gorski kotar i Otoci)

Što se tiče Mjere koja se odnosi na poticanje energetske učinkovitost, kao prihvatljivi prijavitelji/korisnici potpora navedeni su „Mikro i mali poduzetnici malog gospodarstva registrirani u RH sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost na području Županije, a koji su u pripremi dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije koji imaju registrirano sjedište, obavljaju djelatnost te se aktivnost ulaganja provodi na području Primorsko-goranske županije.“

Za sve navedene Mjere vrijedi da pravo na potporu mogu ostvariti poduzetnici odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (d.o.o., j.d.o.o., obrti i zadruge u 100% privatnom vlasništvu, koji moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu - uključuje i samozapošljavanje - na puno radno vrijeme od 1. siječnja 2023. godine, tj. za mjeru 5.1. od otvaranja obrta/trgovačkog društva ako je otvoren u 2023. godini). Prijavitelj se može prijaviti na samo jednu mjeru unutar objavljenog Javnog poziva, a nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave primarnom poljoprivrednom djelatnosti i ribarstvom (osim šumarstva), pravnom djelatnosti, djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti, djelatnosti osiguranja, poslovanja nekretninama, upravljačkom djelatnosti te savjetovanjem u vezi s upravljanjem.

Za sve Mjere iz ovog Javnog poziva prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. siječnja 2023. godine pa do prijave na Javni poziv uz obvezno predočenje dokaza o stvarno nastalim troškovima tj. prethodno plaćenim računima i to za aktivnosti koje su u funkciji obavljanja glavne djelatnosti prijavitelja navedenoj u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u iz 2007., odnosno kod obrta, navedenoj kao jedna od djelatnosti (NKD 2007) koja se dokazuje izvatkom iz Obrtnog registra. Specifično za Mjeru 4.3. Poticanje energetske učinkovitosti, navedeno je da je prihvatljivo sufinanciranje aktivnosti/troškova pripreme dokumentacije za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije na području Županije.

Što se tiče kriterija odabira, temeljem zaprimljenih prihvatljivih prijava, a ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima za tekuću godinu za provedbu Mjera, utvrdit će se rang-lista prijava sukladno kriterijima za bodovanje. Kada je riječ o Mjeri 4.3. Poticanje energetske učinkovitosti, prednost prilikom odabira prijava imaju ulaganja mladih poduzetnika (mlađih od 40 godina na dan objave Javnog poziva), poduzetnici koji veličinom potpadaju u rang mikro poduzetnika te poduzetnici koji imaju sjedište i ulažu na području otoka. U slučaju da više prijava za potporu ima isti broj bodova, prednost u odabiru imat će prijava s ranijim datumom i vremenom podnošenja.

Za Mjeru poticanja energetske učinkovitosti potpora se odobrava u razini 80% iznosa prihvatljivih troškova, a najviše do 3.000,00 EUR. Pritom najmanji iznos potpore iznosi 1.000,00 EUR (za Prijavitelje koji su u sustavu PDV-a minimalni ukupni iznos prihvatljivih troškova bez PDV-a iznosi 1.250,00 EUR).

Prijave se zaprimaju 30 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj Internet stranici Primorsko-goranske županije, tj. do 29. svibnja 2023. godine (zadnji dan za zaprimanja prijava je ponedjeljak 29. svibnja 2023.)

Sve zainteresirane za prijavu na ovaj Javni poziv upućujemo da preuzmu potrebne obrasce i prouče natječajnu dokumentaciju OVDJE.

Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog poziva mogu se dobiti preko Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, telefon: 051/351-260, odnosno slanjem upita na email adresu: gospodarstvo@pgz.hr