28.11.2017

Predstavljanje projekta izgradnje solarne elektrane na otoku CresuDana 28. studenog stanovnicima Orleca na otoku Cresu predstavljen je projekt izgradnje solarne elektrane Orlec - Trinket - istok. Nakon uvodnih riječi gradonačelnika Grada Cresa Kristijana Jurjaka, o provedbi projekta govorili su ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije Adam Butigan i direktor Regionalne energetske agencije Kvarner Darko Jardas kao predstavnici organizacija koje pripremaju njegovu realizaciju. Tehničke specifikacije projekta okupljenima je prezentirao Andro Bučan s Energetskog instituta Hrvoje Požar. Radi se o elektrani snage 6,5 MW koja će se prostirati na otprilike 17 hektara. Očekuje se da će proizvoditi do 8,5 milijuna kWh godišnje, što je dovoljno za oko 1.500 kućanstava.

Priprema dokumentacije za njenu izgradnju trajala je od 2013. godine, kada je lokacija ove solarne elektrane definirana Prostornim planom Županije. Najavljeno je kako bi lokacijska dozvola trebala biti spremna iduće godine. Što se tiče utjecaja na okoliš, istaknuto je kako je predviđeni zahvat od strane Ministarstva zaštite okoliša već ocijenjen prihvatljivim. Nadalje, elektrana će biti uklopljena u okoliš jer je projektom definirano kako maksimalna visina njenih modula ne smije biti viša od 3 metra. Krajobrazni elaborat je u pripremi, a njega će ocijeniti Ministarstvo kulture.