12.09.2014

Prihvaćen Akcijski plan energetski održivog razvitka Općine Čavle (SEAP)

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle održanoj 12. rujna 2014. jednoglasno je prihvaćen Akcijski plan energetski održivog razvitka Općine Čavle (engl. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) s osnovnim ciljem smanjenja emisija CO2 na području Općine za više od 20% do 2020. godine.

SEAP Općine Čavle izradili su djelatnici Regionalne energetske agencije Kvarner, a Općina Čavle - nakon Rijeke, Kastva, Krka i Opatije - postala je njegovim usvajanjem peta jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji koja je provela detaljnu sektorsku analizu svoje energetske potrošnje te se obvezala provoditi mjere i aktivnosti smanjenja  potrošnje energije i emisija CO2.

Izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Čavle financijski je omogućila Primorsko-goranska županija putem EU projekta Alterenergy, financiranog sredstvima Europske komisije kroz IPA program jadranske prekogranične suradnje.