28.01.2013

Prijave na PVTRIN tečaj

Na web stranici projekta PVTRIN objavljene su prijave na tečaj: http://pvcert.gr/hr/news/el_prijave_na_teaaj.html. Prijavnicu možete preuzeti na navedenom linku. Molimo zainteresirane da ispunjenu prijavnicu pošalju na e-mail: abacan@eihp.hr najkasnije do 10.02.2013.

Projekt PVTRIN pokrenut je na temelju prepoznatih potreba tržišta i industrije za kvalificiranom radnom snagom u području instaliranja fotonaponskih sustava, kao i na temelju zahtjeva europske legislative.
Cilj projekta PVTRIN - Obuka i certifikacija instalatera fotonaponskih sustava je razvoj i implementacija programa obuke i certifikacijske sheme za instalatere malih fotonaponskih sustava u građevinama sukladno zahtjevima direktive Europske komisije o promociji korištenja obnovljivih izvora energije 2009/28/EC. U sklopu projekta definiran je profesionalni okvir (zahtjevi i zadaci nad instalaterima), razvijeni su edukacijski materijali, te će se održati pilot tečaj obuke. Sukladno certifikacijskoj shemi razvijenoj u ovome projektu, polaznicima tečaja koji ispune uvjete dodijeliti će se odgovarajući certifikat.