16.01.2014

REA Kvarner domaćin sastanaka u okviru projekta EMILIE

Dana 21. i 22. siječnja 2014. REA Kvarner bit će domaćin dvaju sastanaka u okviru EU projekta EMILIE. Prvog će se dana održati radni sastanak upravljačkog tijela projekta (2nd Steering Committee Meeting) dok će drugi dan biti posvećen temama kapitalizacije (2nd Capitalization Meeting), a osim projektnih partnera prisustvovat će mu različiti pozvani stručnjaci te predstavnici drugih projektnih konzorcija.

Projekt EMILIE, sufinanciran kroz program „Mediteranske transnacionalne suradnje“, provodi se od 1. siječnja 2013. godine, a ima za cilj podržati rastući potencijal i kapacitete za inovacije malih i srednjih poduzeća u području energetske učinkovitosti u zgradama u tercijarnom sektoru na međudržavnoj razini.



Privici:
EMILIE_Objava za medije_Kick off sastanak projekta