31.05.2016

REA Kvarner na 13. Drvno-tehnološkoj konferencijiPredstavnici REA-e Kvarner sudjelovali su u utorak 31. svibnja na okruglome stolu posvećenom temi javne nabave u projektima energetske učinkovitosti, a koji je održan u sklopu postkonferencijskih aktivnosti na 13. Drvno-tehnološkoj konferenciji (30.-31.05.2016.) u Opatiji.

Tijekom okruglog stola predstavljena su iskustva REA-e Kvarner u provedbi  europskih projekata, a predstavnici agencije sudjelovali su i u tematskoj diskusiji s predstavnicima znanstveno-istraživačkih institucija, akademskog sektora, razvojnih agencija te jedinica lokalne samouprave.

Prva drvno-tehnološka konferencija se održala 2004. Godine s ciljem okupljanja dionika iz proizvodnog, trgovačkog akademskog i institucionalnog okruženja u sektoru šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja.
Kao pokretač značajnih sektorskih procesa, konferencija svake godine donosi širok raspon aktualnih podataka i tržišnih kretanja ovih sektora u Hrvatskoj i zemljama regije, a glavna tema ovogodišnje konferencije bila je „Kako iskoristiti resurse - Šumarstvo i prerada drva u novim politikama Vlade RH“.