17.03.2011

REA Kvarner na 20. sjednici skupštine Primorsko-goranske županijeREA KVARNER je na 20. sjednici skupštine Primorsko-goranske županije, održanoj dana 10.03.2011., podnijela „Informaciju o radu trgovackog društva Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o.“, s osvrtom na rad agencije u protekloj 2010. godini, te planovima rada za 2011. godinu.