10.01.2011

REA Kvarner na javnoj tribini u Gradu Opatiji

Regionalna energetska agencija Kvarner održala je u Gradu Opatiji predavanje na javnoj tribini na temu sustavnog gospodarenja energijom, te je pokrenula suradnju s Gradom u primjeni mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Grad Opatija je odlučio aktivno se uključiti u sustavno gospodarenje energijom, mogućnosti su razne, od priključenja Grada projektima koji se provode na razini Primorsko-goranske županije, do vlastitih projekata, a u provedbi aktivnosti stručnu podršku može pružiti REA Kvarner.


Više o tome pročitajte na stranicama Lista Grada Opatije u prilogu.Privici:
List Opatija br. 138 - energija