06.12.2018

Regionalna energetska agencija Kvarner na međunarodnoj konferenciji projekta SIMPLA u Trstu!


Stotinjak posjetitelja okupilo se na međunarodnoj konferenciji "Novi trendovi u urbanom planiranju energetskih rješenja i mobilnosti". Među okupljenima našli su se brojni predstavnici jedinica lokalnih samouprava iz različitih europskih zemalja, stručnjaci koji se bave energetikom i prometnim planiranjem, ali i građani. Konferencija je održana u Trstu, 28. studenog 2018. godine, u prostorijama Znanstveno-tehnološkog parka AREA koji je organizirao spomenuti događaj. U okviru konferencije održano je pet tematski relevantnih predavanja te okrugli stol, čime je upotpunjen pomno osmišljen program:

Dimitri Dello Buono, čelni čovjek tehničkog tajništva talijanskog Ministarstva infrastrukture i transporta, govorio je o političkim mjerama kojima se u Italiji nastoji afirmirati održiva rješenja vezana uz mobilnosti.
Uslijedilo je izlaganje koje je održao Tom Rye, profesor s edinburškog sveučilišta Napier (Edinburgh Napier University) koje je partner u provedbi europskog projekta Civitas Prosperity. Profesor Rye predstavio je nove trendove u planiranju mobilnosti u urbanim sredinama.
Program se nastavio predavanjem Michele Sansonija iz Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća Europske komisije (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – EASME). Gospodin Sansoni fokusirao se na programe EU koji su relevantni za reguliranje energetskih pitanja, prilagođavanje klimatskim promjenama i rješavanje ekoloških izazova. Pritom je predstavio mogućnosti koje se na europskoj razini nude za promicanje energetske učinkovitosti u kontekstu gradova i regija EU.
Pitanje klimatskih promjena posljednjih se godina nameće kao ključan čimbenik kojeg treba uzimati u obzir pri urbanističkom planiranju. Ovo je bila tema izlaganja kojeg je održao Francesco Musco, profesor venecijanskog sveučilišnog instituta arhitekture (Università Iuav di Venezia).
Završno predavanje na konferenciji održao je Fabio Tomasi iz Znanstveno-tehnološkog parka AREA, glavnog partnera u konzorciju koji provodi projekt SIMPLA. Riječ je o projektu financiranom u okviru programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020. Projekt je posvećen osmišljavanju učinkovite metodologije za usklađivanje dokumenata koji reguliraju energetsko planiranje i planiranje mobilnosti na razini jedinica lokalne samouprave. Cilj je ojačati kapacitete javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera, putem stvaranja preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave. Projekt je započeo 2016. godine, a provodi ga konzorcij sačinjen od ukupno 16 partnera, među kojima se nalazi i Regionalna energetska agencija Kvarner. Gospodin Tomasi predstavio je spomenutu metodologiju te ostale rezultate provedbe projekta. Pritom je naglašena središnja ideja projekta SIMPLA: usklađivanje mora biti ključni dio procesa osmišljavanja planova koji definiraju energetsko planiranje i mobilnost na razini gradova.
Program konferencije zaključen je okruglim stolom u okviru kojega su predstavnici partnera projekta SIMPLA raspravljali o rezultatima njegove provedbe u uključenim državama: Italiji, Rumunjskoj, Španjolskoj, Bugarskoj, Austriji i Hrvatskoj. Sanda Hunjak Čargonja, djelatnica Regionalne energetske agencije Kvarner, govorila je o izazovima i postignućima u radu s hrvatskim gradovima Čakovcem, Varaždinom, Pulom, Rijekom i Porečom. Ove jedinice lokalne samouprave bile su uključene u program specijaliziranog mentoriranja, čiji je cilj bio pomoći djelatnicima gradskih uprava u procesu usklađivanja dokumenata koji na lokalnoj razini reguliraju energetsko planiranje i planiranje mobilnosti.