19.06.2020

Snimka webinara "Jačanje položaja otočnih zajednica pri ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva"

Regionalna energetska agencija Kvarner i Ured Sporazuma gradonačelnika, u suradnji s međunarodnim udruženjima FEDARENE i DAFNI, organizirali su 9.lipnja 2020. dobro popraćen webinar na temu jačanja položaja otočnih zajednica pri ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva.

Europska komisija pokrenula je 2017. godine inicijativu „Čista energija za EU otoke“ kako bi podržala dekarbonizaciju otoka te kroz osnivanje Tajništva za otoke osigurala otocima tehničku pomoć u izradi projekata s ciljem tranzicije na čistu energiju. 
U okviru ovog webinara predstavljen je tijek energetske tranzicije niza hrvatskih otoka - Cresa, Lošinja, Korčule, Hvara, Brača, Krka i Unija, načini na koje potpisnici Pakta o otocima ili Sporazuma gradonačelnika mogu dobiti podršku u realizaciji energetskih planova kao što su otočni iSEAP/SEAP/SECAP, kao i njihovoj prilagodbi klimatskim ciljevima 2030. Također, predstavljen je jedan primjer lokalnog procesa adaptacije na klimatske promjene, iniciran kroz EU projekt Joint_SECAP.

Zanimaju vas nabrojane teme, a propustili ste sudjelovati na webinaru? Pogledajte snimku.