02.05.2014

Učenici OŠ Čavle obilježili Dan planeta Zemlje

U okviru EU projekta  Alterenergy, a povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje, u petak 25. travnja 2014. stručna suradnica REA-e Kvarner za učenike četvrtih i šestih razreda OŠ Čavle održala je predavanje o obnovljivim izvorima energije te kratkim animiranim filmom ukazala na potrebu racionalnog korištenja energije. Za učenike petih i sedmih razreda zanimljivo predavanje o pravilnom zbrinjavanju otpada i očuvanju prirodnih resursa pripremila je udruga Eko Kvarner Grobnišćina, a g. Zagorac, ispred KD Čistoća, predao je učenicima prigodnu donaciju – tri spremnika za papir.