06.10.2014

Uspjeh projekta e-Županija: PGŽ najdalje odmakla u projektima širokopojasnog interneta

Dana 2. listopada, u sjedištu Primorsko-goranske županije, predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, HAKOM-a i tvrtke Odašljači i veze predstavljen je projekt e-Županija.

Sastanku su uz članove projektnog tima te direktora REA-e Kvarner, kao predstavnika izvođača projekta e-Županija, prisustvovali Ivančica Urh, voditeljica Službe EK, MPPI, Tomislav Majnarić, konzultant, Lator d.o.o. i Aleksandar Golub, predsjednik Uprave, Odašiljači i veze d.o.o.

Na sastanku je zaključeno da je upravo Primorsko-goranska županija najdalje odmakla u projektima širokopojasnog interneta te je razmatrana mogućnost suradnje u području razvoja širokopojasnog pristupa internetu upravo kroz projekt e-Županija, na način da isti postane pilot projekt na nivou države.

„Sada smo u fazi kada imamo što ponuditi i nadam se da će ovaj naš pilot-projekt potpomognuti HAKOM kako bi se on dalje mogao razvijati i primjenjivati u drugim županijama“, izjavio je župan Zlatko Komadina.