02.05.2014

Uspostavljene mrežne stranice EU projekta SMILE

Na internet adresi http://www.smile-urbanlogistics.eu/ uspostavljene su mrežne stranice EU projekta SMILE, u kojem REA Kvarner i Grad Rijeka sudjeluju kao partneri.

Na stranicama možete pronaći osnovne informacije o ciljevima i planiranim rezultatima, kao i pilot aktivnostima koje će se realizirati u sklopu projekta.

Projekt SMILE - Pametna, zelena i inovativna logistika urbanog teretnog transporta za energetski učinkovite mediteranske gradove, financiran je u okviru Transnacionalnog programa MEDITERAN, a traje do 30. lipnja 2015. godine.

Opći cilj projekta jest doprinijeti razvoju inteligentnih i energetski učinkovitih mediteranskih gradova u smislu promicanja „zelenih“ i troškovno učinkovitih rješenja u logistici urbanog teretnog transporta.