18.03.2022

Usvojen je Nacrt prijedloga hrvatske strategije za vodik do 2050. godine

Europskim zelenim planom (engl. European Green Deal) iz 2020. godine Europska unija zacrtala je cilj da Europa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine, a s tim u vezi usvojen je i ambiciozniji pristup smanjivanju emisija ugljikovog dioksida te dekarbonizaciji energetskog sustava Unije. Iste godine, Europska Komisija predstavila je Strategiju za vodik za klimatski neutralnu Europu kao važan strateški dokument koji se odnosi na realizaciju spomenutih ciljeva, a istovremeno prepoznaje korištenje vodika kao bitan čimbenik u energetskoj tranziciji Europe.

U skladu s ovim smjernicama, Vlada Republike Hrvatske još je 2021. godine zadužila Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za izradu Hrvatske strategije za vodik do 2050. godine, a Ministarstvo je jučer izvijestilo o tome da je Vlada usvojila nacrt prijedloga ove strategije. Što se tiče sadržaja spomenutog dokumenta, istaknuto je kako "Hrvatska strategija za vodik do 2050. godine naglašava prednosti razvijanja potencijala vezanog za vodikovu ekonomiju te je usklađena s ciljevima Europske strategije za vodik, kao i s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. Ona obuhvaća mogućnosti proizvodnje vodika, pohrane (skladištenja) i transporta vodika, korištenja, kao i potencijale u istraživanju, razvoju i inovacijama na području svih dijelova gospodarstva zasnovanog na vodiku. U Strategiji se razmatra potencijal vodika u dekarbonizaciji gospodarstva te način njegova iskorištenja. Također, opisuju se područja intervencija, utvrđuju strateški ciljevi, pokazatelji učinka strateških ciljeva i ciljane vrijednosti pokazatelja, te okvir za praćenje i vrednovanje Strategije. Četiri su strateška cilja i to: povećanje proizvodnje obnovljivog vodika, povećanje iskorištavanja potencijala OIE za proizvodnju obnovljivog vodika, povećanje korištenja vodika, te poticanje razvoja znanosti, istraživanja i razvoja vodikovih tehnologija. Strateški ciljevi doprinijet će smanjenju emisija CO2 u skladu s obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela kao dio Europske unije, s ciljem smanjenja utjecaja na globalno zatopljenje. Ostvarenje ciljeva rezultirat će povećanim udjelom potrošnje vodika u ukupnoj potrošnji energije u razdoblju do 2050. godine, kao i proizvodnjom obnovljivog vodika koju je potrebno dostići s obzirom na projicirani udio u potrošnji."

Aktualnost ove teme prepoznala je i Regionalna energetska agencija Kvarner, koja u suradnji s Europskom federacijom agencija i regija za energiju i okoliš FEDARENE (engl. European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment) dana 26. travnja 2022. organizira radionicu o mogućnostima i potencijalu tehnologija temeljenih na vodiku za energetsku tranziciju. Spomenuta radionica održat će se na otoku Cresu (Grad Cres, palača Moise) s početkom u 10:30, ali u programu ove manifestacije moći će se sudjelovati i online. Radionica će biti prilika da predstavimo različite međunarodne projekte koji se oslanjaju na korištenje vodika, ali poseban prostor bit će posvećen planovima i iskustvima vezanim uz korištenje ovih tehnologija u Hrvatskoj.