03.10.2019

Vrijedno priznanje rezultatima H2020 „SIMPLA“ projekta



Kao što je najavljeno, nova verzija EU smjernica za izradu SUMP-ova među referentnim dokumentima sadrži i SIMPLA vodič (SIMPLA Smjernice za usklađivanje planiranja energetike i mobilnosti), naglašavajući važnost harmonizacije SUMP-ova s postojećim planskim dokumentima, uz prikaz SIMPLA metodologije. Nakon tri godine intenzivnog, ali i uzbudljivog rada na SIMPLA projektu, ovaj nas uspjeh kao partnera SIMPLA projekta iznimno raduje.

Regionalna energetska agencija Kvarner bila je zadužena za implementaciju projektnih aktivnosti na području Hrvatske. Kada je riječ o rezultatima provedbe ovog projekta na nacionalnoj razini, fokus treba staviti na realizaciju dva edukacijska programa koja su doprinijela jačanju kapaciteta djelatnika jedinica lokalnih samouprava. U prvoj fazi implementacije organiziran je program osposobljavanja „Koordinirano planiranje energetike i mobilnosti“. U njegovom izvođenju sudjelovali su predstavnici općina/gradova Rijeka, Pula, Poreč, Pazin, Varaždin, Čakovec, Ludbreg, Križevci, Osijek, Zadar, Split i Dubrovnik. U drugoj fazi provedbe projekta odabrano je pet najmotiviranijih gradova koji su participirali u prvom edukacijskom programu: Čakovec, Varaždin, Pula, Rijeka i Poreč. Ovi gradovi prošli su proces usklađivanja relevantnih energetskih planova s planovima koji reguliraju mobilnost na lokalnoj razini.

Konačno, kao važan rezultat provedbe projekta SIMPLA vrijedi istaknuti upravo objavljivanje dotičnih Smjernica za usklađivanje planiranja energetike i mobilnosti, a koje jedinicama lokalne samouprave nude inovativan, sveobuhvatan pristup i metodologiju za usklađeno planiranje energetike, prometa i mobilnosti u okviru šireg urbanističkog razvoja i prostornog planiranja.
Trogodišnji EU projekt SIMPLA završio je u siječnju 2019. godine.