21.07.2022

Završetak provedbe projekta PRISMI PLUS

Krajem lipnja obilježili smo završetak još jednog međunarodnog projekta u čijoj je implementaciji sudjelovala Regionalna energetska agencija Kvarner. Radi se o projektu PRISMI PLUS (puni naziv: Prenošenje seta alata za integriranje obnovljivih izvora energije na pametnim mediteranskim otocima i ruralnim područjima), koji je bio financiran u okviru programa Interreg MED kroz Europski fond za regionalni razvoj.

PRISMI PLUS zamišljen je kao svojevrsni nastavak i nadogradnja ranije realiziranog projekta PRISMI čiji su se rezultati ovom prilikom kapitalizirali. Projekt je okupio sedam partnera pod vodstvom rimskog sveučilišta La Sapienza, iz četiri europske zemlje (Italija, Grčka, Bosna i Hercegovina te Hrvatska). Projektni partneri iz Hrvatske bili su Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Regionalna energetska agencija Kvarner, a kao pridruženi partneri (oni koji su zahvaćeni provedbom projekta, no ne čine dio konzorcija) uključili su se Grad Cres i Općina Mrkopalj.

Svrha projekta PRISMI PLUS bila je upoznati jedinice lokalne samouprave sa setom inovativnih softverskih alata koji olakšavaju planiranje energetske tranzicije. Ovi alati promicani su i prethodnim projektom PRISMI, no ta je inicijativa bila fokusirana isključivo na otoke. Projekt PRISMI PLUS osim otoka uključio je i ruralne općine koje su u energetskom smislu nerijetko izolirane poput onih na otocima. U šesnaest mjeseci, koliko je projekt trajao, proveden je niz edukativnih aktivnosti kojima je cilj bio upoznati nove korisnike s alatima za analizu energetskoga sustava i lakšu identifikaciju potencijala korištenja obnovljivih izvora energije. Nadalje, u okviru projekta odabrane su četiri jedinice lokalne samouprave za koje su kreirani planovi energetske tranzicije, usklađeni s metodologijom prepoznatom na europskoj razini. U skladu s navedenim, projekt se bavio osmišljavanjem Tranzicijskih planova prema čistoj energiji (eng. Clean Energy Transition Agenda) za otočne općine Ventotene (Italija) i Nisyros (Grčka), dok su Općina Mrkopalj (Hrvatska) i Grad Čapljina (Bosna i Hercegovina) izdvojene kao jedinice lokalne samouprave za koje su izrađeni Akcijski planovi energetski i klimatski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan).

Regionalna energetska agencija Kvarner prisno je surađivala s Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, kako na provedbi spomenutih edukativnih aktivnosti kojima su bili zahvaćeni dionici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako i na realizaciji Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Općine Mrkopalj. Rezultati inicijative PRISMI PLUS bez sumnje otvaraju sasvim novu perspektivu za osmišljavanje energetske tranzicije navedenih jedinica lokalne samouprave, koje su bez iznimke izrazile namjeru da ove alate nastave koristiti i po završetku projekta.