10.01.2013

Završna PATRES Konferencija - Europske energetske politike

Sveučilište u Rijeci, kao partner u projektu PATRES, objavio je obavijest o održavanju završne PATRES konferencije “Europske energetske politike: Izazov za lokalnu zajednicu?” koja će biti održana 14.3.2013., u prostorima Politehničkog Sveučilišta u Bukureštu. Sudjelovanje je besplatno, a zainteresirani su pozvani na regstraciju putem e-maila na adresu patres@area.trieste.it.


Program Konferencije
uključuje govore o svim pilot akcijama projekta PATRES, postignućima na projektu, kao i prezentacije najboljih praksi europskih javnih administracija koje su upoznate tijekom projekta PATRES: Grad Due Carrare i Institut za zgradarstvo i planiranje grada Salzburga - Salzburger Institut fur Raumordnung & Wohnen.


Projekt PATRES
: Potpora javnoj administraciji, prema ovođenju OIE u javno i stanarsko zgradarstvo, provodi se u sklopu programa CIP Inteligentna Energija Europe, a sadrži intergrirani program edukacija, posjeta najboljim praksama, tehničke pomoći i mentorskog rada namijenjen djelatnicima jedinica lokalne samouprave i javnih komunalnih poduzeća kako bi se pružila podrška učinkovitim mjerama za uvođenje sustava obnovljivih izvora energije (OIE) u zgradarstvu.