17.02.2011

Župan Primorsko-goranske županije o planu rada REA-e Kvarner u 2011. godini

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina je na tjednom susretu s novinarima, iznio plan rada Regionalne energetske agencije – REA "Kvarner" d.o.o. za 2011., za čije će projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije županija iz proračuna izdvojiti 803 tisuće kuna.

Među projektima koje je istaknuo župan Komadina jesu: nastavak ugradnje solarnih kolektora na obiteljske kuće - "Sunce i na Vašem krovu", "Burza krovova javnih zgrada", koja se odnosi na postavljanje fotonaponskih sustava na krovove u vlasništvu županije, certifikacija javnih zgrada – izrada energetskih certifikata za zgrade u vlasništvu županije, te "Energetski efikasno selo" – analiza sela koja bi se mogla prijaviti Europskoj uniji za financiranje spomenutog projekta.

Svrha je, naglasio je župan, putem agencije REA "Kvarner" pokrenuti mnoge projekte koje će poslije preuzeti poduzetnici.