11. sjednica Upravnog vijeća

11 sjednica Upravnog vijeća - poziv
 
11. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 12. veljače 2019.  godine održana je 11. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Regionalne energetske agencije Kvarner u 2018. godini te se donose: a) Odluka o donošenju Izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner u 2018. godini b) Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Regionalne energetske agencije Kvarner za 2018. godinu c) Odluka o utvrđivanju prijedloga korištenja neutrošenih sredstava iz 2018. godine za Regionalnu energetsku agenciju Kvarner d) Izvješće o radu Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner u 2018. godini
  2. Donosi se odluka o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekt INSULAE - Maximizing the impact of innovative energy approaches in the EU islands
  3. Donosi se odluka o davanju suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme