01.07.2019

13. sjednica Upravnog vijeća

13 sjednica Upravnog vijeća - poziv
 
13. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 14. lipnja 2019.  godine održana je 13. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Donosi se odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2019.godinu s projekcijama za 2020. 2021. godinu