13. sjednica Upravnog vijeća

13. sjednica Upravnog vijeća - poziv

13. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 8. prosinca 2022. godine održana je 13. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća održane dana 15. studenog 2022. godine.
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 12. sjednice Upravnog vijeća održane dana 15. studenog 2022. godine.
  3. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za isplatu prigodne nagrade za 2022. godinu.
  4. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za davanje dara u naravi za 2022. godinu.
  5. Donosi se Odluka o korekciji financijskog rezultata za 2021. godinu.
  6. Donosi se odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
  7. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme.