17. sjednica Upravnog vijeća

17 sjednica Upravnog vijeća - poziv
 
17. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 29. listopada 2019.  godine održana je 17. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Donosi se Odluka o donošenju Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner