18. sjednica Upravnog vijeća

18 sjednica Upravnog vijeća - poziv
 
18. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 13. studenog 2019.  godine održana je 18. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Donosi se odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  2. Donosi se odluka o stjecanju imovine