2. sjednica Upravnog vijeća

2. sjednica Upravnog vijeća - poziv

2. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 9. prosinca 2021.  godine održana je 2. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. studenog 2021. godine.
  2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za isplatu preostalog planiranog dijela prigodne godišnje nagrade za 2021. godinu
  3. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za davanje dara u naravi za 2021. godinu.