23. sjednica Upravnog vijeća

23. sjednica Upravnog vijeća - poziv

23. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 10. lipnja 2020.  godine održana je 23. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Donosi se odluka o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekt ISLANDER - Accelerating the decarbonisation of islands’ energy systems
  2. Zadužuje se ravnatelj da putem UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima podnese informaciju Županu o odobrenju sufinanciranja projekta
  3. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
  4. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner
  5. Donosi se odluka o stjecanju imovine