27. sjednica Upravnog vijeća

27 sjednica Upravnog vijeća - poziv

27. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 15. listopada 2020.  godine održana je 27. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Prihvaća se Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Kvarner u razdoblju 01.01.-30.09.2020. godine
  2. Prihvaća se prijedlog II. izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020.godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu