33. sjednica Upravnog vijeća

33 sjednica Upravnog vijeća - poziv

33. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 16. srpnja 2021. godine održana je 31. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Prihvaća se Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Kvarner u razdoblju 01.01.-30.06.2021. godine
  2. Prihvaća se Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  3. Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner