4. sjednica Upravnog vijeća

Poziv 4. sjednica Upravnog vijeća

4. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 23. svibnja 2018. godine održana je 4. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:

  1. Donosi se Odluka o donošenju Prvih izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu