02.01.2013

EMILIE

NAZIV PROJEKTA: Jačanje mediteranskih inicijativa kroz poticanje malog i srednjeg poduzetništva na razvoj energetski učinkovitih tehnologija (eng. Enhancing Mediterranean Initiatives Leading SMEs to Innovation in building Energy efficiency tehnologies)
 
AKRONIM PROJEKTA: EMILIE
PROGRAMSKI OKVIR: MED program
WEB STRANICA: www.emilieproject.eu
 
PARTNERI U PROJEKTU:
AREA Science Park (AREA) – Italija
Instituto Andaluz de Tecnologia (IAT) – Šanjolska
Foundation CIRCE, Research Centre for Energy Resources and Consumption (CIRCE) – Španjolska
CAPENERGIES (CAP) – Francuska
Institut Jožef Stefan (IJS) – Slovenija
REA Kvarner – Hrvatska
 
CILJNE SKUPINE: Mala i srednja poduzeća
TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci, od 01.siječnja 2013. do 30.lipnja 2015.
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 2.200.668,32 €
 
OPĆI CILJEVI PROJEKTA:
 • podrška malim i srednjim poduzećima u povećanju inovacijskog kapaciteta i razvojnog potencijala na međudržavnoj razini u području energetske učinkovitosti koja pridonosi rast, konkurentnost i zapošljavanje MED projektnog područja.
 • poboljšanje upravljanja znanjem u malim i srednjim poduzećima u odnosu na izgradnju tehnologija koje su energetski učinovite, te prevladavanje tržišnih poteškoća i povećanja potencijala u malim i srednjim poduzećima konkretnim rješenjima – jačanje MED klastera u malim i srednjim poduzećima, promicanje suradnje između klastera, malih i srednjih poduzeća, te istraživačkih centara
 
POSEBNI CILJEVI:
 • identifikacija i ispitivanje inovativnih tehnologija, kompetencija, znanja i proizvoda koji predstavljaju efikasna rješenja za energetsku učinkovitost u zgradarstvu tercijalnog sektora putem inovativnih pilot projekata podržavajući mala i srednja poduzeća, te klastere na MED projektnom području.
 • realizacija pilot projekata, jednog i na području Primorsko-goranske županije.
 • jačanje mrežnog klastera u projektu MARIE, poboljšanje suradnje i povezivanje s postojećim europskim mrežama, te promocija suradnje između MED klastera, istraživačkih i inovacijskih centara, te javnih uprava.
 • kapitalizacija i širenje rezultata projekta EMILIE, uvođenje pristupa ˝odozdo prema gore˝ kako bi se učinkovito uvele inovacije u malim i srednjim poduzećima, poboljšanjem tržišne pozicije malih i srednjih poduzeća, te usklađivanje privatnih i javanih investicija.
 
OČEKIVANI REZULTATI:
 • pilot projekt na području Primorsko-goranske županije
 • razvijen zajednički model koji će dati konkretnu podršku malim i srednjim poduzećima
 • ojačana transnacionalna mediteranska mreža malih i srednjih poduzeća, istraživačkih centara i tijela javne uprave
 • ojačan prijenos tehnologije i znanja malih i srednjih poduzeća
 • ojačane postojeće mreže (s MED projektnog područja i Europe) za mala i srednja poduzeća te tijela javne vlasti
 • postavljeni inovativni energetski sustavi (pilot projekti) u zgradarstvo tercijalnog sektora
 • ušteda energije, smanjenje emisije CO2
 • veće znanje krajnjih korisnika s područja energetske učinkovitosti.
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana