01.09.2011

ALTERENERGY (IPA Adriatic)

NAZIV PROJEKTAEnergetska održivost za male jadranske zajednice (eng. Energy Sustainability for Adriatic Small Communities)

AKRONIM PROJEKTA: ALTERENERGY
PROGRAMSKI OKVIR: IPA Jadranska prekogranična suradnja
WEB STRANICAwww.alter-energy.eu
 
PARTNERI U PROJEKTU:    
Regija Puglia, Italija
Regija Abruzzo, Italija
Regija Emilia Romagna, Italija
Regija Friuli Venezia Giulia, Italija
Regija Marche, Italija
Regija Molise, Italija
Veneto Agricoltura, Italija
Istarska županija, Republika Hrvatska
Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska
Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija, Republika Hrvatska
Regija Epyrus, Grčka
CRES, Grčka
Ministarstvo gospodarstva, trgovine i energetike, Albanija
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Bosna i Hercegovina
Agencija za energetsku efikasnost republike Srbije (SEEA), Srbija
Općina Kotor, Crna Gora
Ministrstvo za gospodarstvo, Slovenija
Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA), Slovenija
 
TRAJANJE PROJEKTA: 61 mjesec, od 01.rujna 2011. do 30. rujna2016.
CILJNE SKUPINE:Regionalna i lokalna samouprava, poduzetnici, građani
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 12.499.600,00 €
 
OPĆI CILJ PROJEKTA:
  • razvoj održivog jadranskog prostora baziranog na održivim energetskim kriterijima i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije
POSEBNI CILJEVI PROJEKTA:
  • poticanje javnih i privatnih ulaganja u poboljšanje i veću upotrebu obnovljivih izvora energije
  • pronalaženje eksperimentalnih modela energetski održivih regionalnih/lokalnih zajednica
REZULTATI PROJEKTA:
  • Izrađeni su brojni dokument vezani uz obnovljive izvore energije (OIE) i energetsku efikasnost (EE) objedinjeni u studiji „Integrirani modeli energetskog upravljanja“ koja nudi pregled tehnologija i primjere dobrih praksi u cilju postizanja energetski održivog razvitka te pruža pregled poticajnih regulativa i mogućnosti financiranja projekata obnovljivih izvora energije na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj/lokalnoj razini.
  • Proveden je niz aktivnosti usmjerenih na širenje i jačanje svijesti o mogućnostima OIE i EE prema građanima te gospodarskim subjektima u Primorsko-goranskoj županiji, poput seminara pod nazivom „Transformacija energetskog sektora i prilike za razvoj lokalnog OIE poduzetništva“ i radionica za učenike osnovnih škola pod nazivom „Štedimo energiju“. 
  • Proveden je Javni poziv za iskazivanje interesa jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije za implementaciju aktivnosti u okviru Projekta na temelju kojeg je Općina Čavle odabrana kao Target Community - ciljna zajednica u Primorsko-goranskoj županiji.
  • U ciljnoj zajednici - Općini Čavle su tijekom 2013. i 2014. godine provedene aktivnosti koje su uključivale jačanje kapaciteta, energetsku procjenu te izradu Integriranog plana energetske održivosti (SEAP) Općine, a koji predstavlja strategiju za prijelaz prema održivom korištenju i proizvodnji energije, odnosno aktivnosti koje će se na tom polju provoditi.
  • Izrađene su studije izvedivosti kojima je definirana lokacija za instalaciju pilot projekta koji koristi obnovljive izvore energije - Dječji vrtić Čavlić te je izrađena tehnička dokumentacija, odnosno izvršeno projektiranje instalacije. Riječ je o instalaciji koja se sastoji od fotonaponskih sustava, solarnih kolektora i toplinske pumpe, koja je u stanju proizvesti električnu i toplinsku energiju pomoću solarne energije i zraka koji se koristi za rad toplinske pumpe. Instalacija pilot projekta koja je realizirana krajem 2015. godine predstavlja krunu projekta budući da na praktičnom primjeru demonstrira prednosti korištenja obnovljivih izvora energije na javnim objektima. 
REA Kvarner je u projektu sudjelovala kao stručna podrška partneru Primorsko-goranskoj županiji.