27.01.2016

SIMPLA

                


NAZIV PROJEKTA:
 Održivo i integrirano multisektorsko planiranje (eng. Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning)

AKRONIM PROJEKTA: SIMPLA                                                                                                           
PROGRAMSKI OKVIR:  Horizon 2020 
PARTNERI:
AREA Science Park Trst - Italija (vodeći partner)
Regione Friuli-Venezia-Giulia (Regione FVG) – Italija
Regione Toscana (RT) – Italija
Promoscience Srl. (Promoscience) – Italija                
STENUM Unternehmensberatung und Forschungsgesellschaft
für Umweltfragen mbH (STENUM) – Austrija
Land Kärnten (Kärnten) – Austrija  
Fundacion CIRCE - Centro de investigación de recursos y consumos energéticos (CIRCE) – Španjolska
Diputacion provincial de Zaragoza (DPZ) – Španjolska
Diputacion provincial de Huelva (DIPHUELVA) – Španjolska
Dobrich Local Agency for Energy Management (DLAEM) – Bugarska
Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA) – Bugarska
Regionalna energetska agencija Kvarner (REA Kvarner) – Hrvatska
Primorsko-goranska županija (PGKC) – Hrvatska
Istarska županija (ISTRIA) – Hrvatska
Agentia Locala a Energiei Alba (ALEA) – Rumunjska
Consiliul Judetean Alba (ALBA JULIA) – Rumunjska 

CILJNE SKUPINE:  jedinice lokalne samouprave
TRAJANJE PROJEKTA: od 01. veljače 2016. do 31. siječnja 2019. (36 mjeseci)
UKUPAN PRORAČUN PROJEKTA: 1,499,197.50 €
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom SIMPLA nastoji se ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetski učinkovitih politika i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranje preduvjeta za što bolju integraciju Akcijskih planova energetski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy Action Plans – SEAPs) i Planova održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMPs), ili sličnih dokumenata usvojenih od strane jedinica lokalne samouprave koje broje između 50 i 350 tisuća stanovnika.
U okviru projekta, u 6 europskih država bit će formirani tzv. Nacionalni fokalni centri (eng. National Focal Points – NFPs) kroz čiji će rad biti objedinjene tehničke vještine, metodološka znanja i institucionalni kapacitet tehničkih partnera i predstavnika lokalne vlasti. Radni plan NLP-ova uključivat će jačanje kapaciteta i edukaciju djelatnika gradova i općina te drugih dionika, promociju zajedničkog učenja i razmjenu primjera dobre prakse. Dodana vrijednost projekta ostvarit će se kroz poticanje multisektorskog planiranja i kapitalizaciju rezultata već provedenih europskih projekata srodne tematike. 
 
Copyright © 2019 Regionalna energetska agencija Kvarner, Sva prava pridržana